mc22020直流屏电池充电模块-ag尊龙凯时

上一件 下一件
产品介绍

ag尊龙凯时的技术支持:13326197551             企业qq:519402824

mc22020高频开关整流模块尺寸:425×160×350,产品重:18.8kg

乐清市琪德电气有限公司销售的开关整流模块有:

tep-m10/48tep-1-ctep-m20/220-btep-4820tep-m10/230tep-m10/220

yl23020ayl-23010ayl22010b

mdl22010mdl11010-3mdl22010-3

atc115m10z atc115m20zatc230m05atc230m10atc230m10iiatc230m10atc230m20atc230mz10iii

df0231-220/10df0230df0230adf0233-220/30

zmk-11020

sep11020-3

zzg12a-10110zzg12-10220zzg13-30220

dhxd-h1dhxd-sd1dhxd-h4

jian-mc22020

sps3200vhspa3000vh

hxt240d20zlhxtjk003bhxt240d10hxt240d05

hc22020

lndy240z20rlndy240zz05

k1e05kfa10-4k1b20k2a20lsk1b07

hhfl22010t

tph4825c4h3k

110d10zz-3

tpt230d10zz-5

gz22010-8gz11020-3

sdv115/40

bg22002

kxy22002

zly240d02zly-240d20

hg22002

fx65010-2

hxkd-2

p22002a

yt120d05a

nzd22010-3r

apx22010-3

gf22010-10gf22020

zbg21azbg25-20110zzg21-20110

wzck-21wzj-21

yhsr220-10

gkm-10/220

rsd9000

hd22005hd22010

hx-pam220-10

yhsr220-10

zjd-10/220

jz-22010djz-22010c

cl6810c-20/220

whb3000-220

e22010

zhr22010-3

bye-5a

swra-fswra

ym22010z

fd22010-6fd220-10

gd22010

网站地图