df0230a东方直流屏变频模块-ag尊龙凯时

上一件 下一件
产品介绍

df0230a电源模块的外形是:355×140×240,重量:10.3kg

模块四遥功能:

         遥控:开/关机、均浮充。
       
遥调:输出电压、输出限流均连续可调。
       
遥测:输出电压、输出电流。
       
遥信:开/关机状态、故障类型。

直流输出

         输出额定值: 10a/220v(df0230a-220/10)
       
输出电压范围:194v-291v
       
输出限流范围:(5%-100%)×额定电流
       
稳压精度:≤0.5%
       
稳流精度:≤0.5%
       
纹波系数:≤0.1%
       
转换效率:≥94%(满负荷输出)
       
动态响应:在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цs,超调≤±5%
       
可闻噪声:≤55db
  
工作环境温度:-20 -- 45

乐清市琪德电气有限公司销售的开关整流模块有:

yl23020ayl-23010ayl22010b

mdl22010mdl11010-3mdl22010-3

atc115m10z atc115m20zatc230m05atc230m10atc230m10iiatc230m10atc230m20atc230mz10iii

tep-m10/48tep-1-ctep-m20/220-btep-4820tep-m10/230tep-m10/220

df0231-220/10df0230df0230adf0233-220/30

zmk-11020

hxt240d20zlhxtjk003bhxt240d10hxt240d05

sep11020-3

zzg12a-10110zzg12-10220zzg13-30220

jian-mc22020

sps3200vhspa3000vh

dhxd-h1dhxd-sd1dhxd-h4

hc22020

lndy240z20rlndy240zz05

k1e05kfa10-4k1b20k2a20lsk1b07

hhfl22010t

tph4825c4h3k

110d10zz-3

tpt230d10zz-5

gz22010-8gz11020-3

wzck-21wzj-21

sdv115/40

p22002a

bg22002

kxy22002

zly240d02zly-240d20

hg22002

fx65010-2

hxkd-2

yt120d05a

nzd22010-3r

apx22010-3

gf22010-10gf22020

zbg21azbg25-20110zzg21-20110

yhsr220-10

gkm-10/220

rsd9000

hd22005hd22010

hx-pam220-10

zjd-10/220

jz-22010djz-22010c

cl6810c-20/220

whb3000-220

yhsr220-10

zhr22010-3

gd22010

e22010

bye-5a

swra-fswra

ym22010z

fd22010-6fd220-10


网站地图